Atleetvoet: voorkomen en behandelen

Atleetvoet: voorkomen en behandelen

Atleetvoet is een schimmelinfectie. Ze komt vooral voor in de huidplooien tussen de tenen. Atleetvoet komt vaak voor bij "sportievelingen", vanwaar zijn naam. Sportschoenen zijn immers gesloten en laten geen goede verluchting van de voeten toe. Het is er warm en vochtig: dé ideale omgeving voor de ontwikkeling en groei van schimmels. Besmetting gebeurt meestal door blootvoets op vochtige vloeren in bvb. zwembaden, douches of de kleedkamers van sportcomplexen te lopen.


Wat zijn de symptomen?


Meestal beperkt de infectie zich tot de huidplooi tussen de tenen, maar ze kan ook op andere plaatsen van de voet voorkomen. Atleetvoet gaat vaak gepaard met jeuk. Andere symptomen zijn witte schilfering van de huid met soms pijnlijke kloofjes. De huid onder de schilfers is vaak rood. Blaren komen eerder zelden voor. Zijn de teennagels ook aangetast (gele, afbrokkelende nagels), dan raadpleeg je best je arts.